QUI SOM

Lleure Jordi Turull és una entitat de l’Escola Pia de Catalunya, nascuda l’any 1964, dedicada a l’educació en temps de lleure.

En totes les tasques i activitats promogudes per Colònies Jordi Turull, tenim com a horitzó fonamental treballar per ajudar a créixer i madurar ciutadans i ciutadanes responsables, compromesos a millorar l’entorn i a treballar per fer-lo més democràtic, participatiu, sostenible i cooperatiu, fomentant la igualtat en drets, deures i oportunitats.

Colònies Jordi Turull opta per treballar al voltant d’aquestes idees:

  • Desenvolupament

L’infant ha de progressar en un desenvolupament harmoniós, equilibrat i gradual, així com en un domini i acceptació conscients del propi cos.

  • Autonomia

La necessitat de desenvolupar un pensament i una intel•ligència autònoms com a pressupòsits per a una autèntica creativitat, per a un autèntic sentit crític que permeti una anàlisi i presa de decisions davant la realitat, i per una interiorització significativa de l’experiència, sempre en funció de l’edat i maduresa personal.

  • Afectivitat

L’infant ha de poder desenvolupar una afectivitat equilibrada, sincera i responsable de descoberta del propi jo i dels altres així com una acceptació recíproca lliurement expressada i viscuda.

  • Valors

La capacitat de diàleg i de respecte fan possible la transmissió de valors i la convivència en el grup a fi i efecte de conèixer les seves responsabilitats envers la comunitat.

  • Societat

L’Home és un ésser social, i com a tal, ha de tenir un paper actiu i transformador de la societat. L’autèntica llibertat, la justícia, la igualtat, la fraternitat i la societat de dret han d’esdevenir compromisos pels quals ha de treballar a fi d’aconseguir la pau i la veritable dignitat humana.

  • Llibertat

L’home ha d’assolir una consciència moral autònoma basada en l’acceptació lliure i no pas d’imposició unidireccional.

  • Fe

L’home és un ésser transcendent. L’infant ha de poder obrir-se a aquesta dimensió, aconseguint la maduresa personal necessària que li permeti de fer opcions de fe adultes. Entenem transcendent com la capacitat de trobar sentit a la vida responent a les qüestions existencials.

  • Església

Optem, com a membres de l’Escola Pia i per tant de l’Església, per Jesús de Natzaret com a model de vida a seguir per tenir una vivència de fe que doni un sentit nou a la nostra existència, sent-ne testimonis clars i compromesos.

  • Natura

L’home s’ha d’integrar i participar amb la natura  en perfecte equilibri, de la qual cosa se’n deriva un coneixement, una estima i un respecte d’aquesta.

  • Catalunya

L’home és un ésser històric, arrelat i fidel en cada moment a la seva nació, concretament a casa nostra, Catalunya.